თბილისი, თელავი, ერეკლე II მოედანი 7
თბილისი, ბუდაპეშტის 1
თბილისი, შავთელის 13
თბილისი, მარჯანიშვლის 8
თბილისი, აღმაშენებლის გამზ 164
თბილისი, რუსთაველის 2
თბილისი, ქეთევან წამებული 8
სულ: 20 ადგილი
Chose City:
აირჩიეთ უბანი:
ნინოშვილის 1
ფალიაშვილის 7
მიტროფანე ლაღიძის 12
ლ. გოთუას 18