კონცერტი
10 - 14 აგვისტო 
კონცერტი
კონცერტი
20 აგვისტო
კონცერტი
16 სექტემბერი