მასალათა გამოყენების წესები

ნაწილობრივი ან სრული გამოყენება www.feelcity.ge-ს ინტერნეტ-რესურსზე განთავსებული ტექსტების, ფოტოსურათების და სხვა მასალების, რომელთა უფლებისმფლობელს წარმოადგენს კომპანია ფილსიტი (Feelcity ©), დაიშვება მხოლოდ წყაროს მისამართის მითითებით საიტზე Feelcity.ge.