დამთავრებულია
Art
მინეროლოგიისა და პეტროგრაფიის მუზეუმი
X

Distance:
Km

 

მუზეუმის ექსპოზიციაზე გამოფენილია 5000–მდე ნიმუში, რომლებიც განაწილებულია თემატურად. ხოლო ფონდის საცავებში ინახება 12 ათასზე მეტი მინერალის, ქანების და მადნის ნიმუშები.

 

აგრეთვე ექსპონატებში წარმოდგენილია საიუველირო და სანახელავო ქვები. მეორე დარბაზში ტქვენ შეგიძლიათ იხილოთ მინერალის და ქანის ნიმუშები გენეტური და სისტემური კოლექციებიდან. მესამე დარბაზში კი მაგმური და მეტამორფული ქანების სისტემური კოლექციები და ვულკანური წარმონაქმნების ექსპონატები მდებარებოს

 

0/5
views
1369