დამთავრებულია
IQ
საერთაშორისო კონფერენცია - ''აუტიზმი: არსებული სიტუაცია და გამოწვევები საქართველოში''
09:30 - 17:00
X

Distance:
Km

კონფერენცია სახელწოდებით ''აუტიზმი: არსებული სიტუაცია და გამოწვევები საქართველოში'' მიზნად ისახავს აუტისტური სპექტრის დარღვევების მქონე პირთა მდგომარეობის მიმოხილვას საქართველოში, დიაგნოსტირების, მთელი ცხოვრების განმავლობაში ზრუნვის, სოციალური ხელშეწყობისა და ინტეგრაციის შესახებ ჩეხური გამოცდილების გაზიარებას და ამ მიმართულებით საქართველოს სამომავლო პერსპექტივების განხილვას. 

კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს როგორც სამთავრობო, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტისა და ჩეხეთის აუტიზმის მქონე პირების დახმარების ასოციაციის (APLA) ექსპერტები.

კონფერენციაზე დასწრება შეუძლია კონფერენციის თემატიკით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს. შეზღუდული ადგილების გამო, საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია.

შეავსეთ მარტივი სარეგისტრაციო ფორმა: https://goo.gl/a5Snm2
სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური, ჩეხური (სინქრონული თარგმანით)

0/5
views
1322