დამთავრებულია
IQ
ცირა ბარბაქაძე ''პოზიტიური აზროვნება და წარმატება''
16:00 - 18:00
X

Distance:
Km

საზოგადოებრივი ცნობიერების განვითარების ინსტიტუტის ორგანიზებით საჯარო ლექციების პროექტის ''პიროვნული განვითარების არქიტექტურის'' ფარგლებში, 17 ნოემბერს ჩატარდება მორიგი თავისუფალი ლექცია თემაზე: ''პოზიტიური აზროვნება და წარმატება''.


შეხვედრას გაუძღვება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის დირექტორი ცირა ბარბაქაძე.


დასწრება თავისუფალია


ლექციაზე დასწრებისთვის საჭიროა შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა

0/5
views
1447