დამთავრებულია
თეატრი
''კავკასიური ცარცის წრე''
19:30
X

Distance:
Km

სპექტაკლი ''კავკასიური ცარცის წრე'' დაიდგა ბერტოლტ ბრეხტის ლეგენდარული პიესის მიხედვით.

 

ქვეყანაში სამხედრო გადატრიალებაა, გრუშე ვაჩნაძე შემთხვევით გადაარჩენს გუბერნატორის პატარა შვილს, რომელსაც მოსაკლავად ეძებენ. გრუშე იძულებულია ბავშვთან ერთად გაიქცეს და გაზარდოს ბავშვი. დრო გადის, ქვეყნის ხელისუფლება შეიცვლება და გამოჩნდება ბავშვის მშობელი დედა. საქმე სასამართლომდე მიდის. მოსამართლე კი სოფლის ერთი ლოთი და აშიკი კაცია, სახელად აზდაკი. მან უნდა გადაწყვიტოს ვის დაუტოვოს ბავშვი - მშობელ დედას თუ გრუშეს.

0/5
views
1216