დამთავრებულია
Art
საბავშვო საგანმანათლებლო სტუდია MOMA TBILISI KIDS
X

Distance:
Km

პროექტის მიზანია, წაახალისოს, დააინტერესოს და გააცნოს ბავშვებს თანამედროვე ხელოვნება. პროგრამა შედგება თეორიული და პრაქტიკული ნაწილიდან.

 

პირველი ნაწილის ფარგლებში ბავშვები გაეცნობიან:
ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმის ისტორიას;
მხატვრის ბიოგრაფიას და შემოქმედებას.

 

ამის გარდა, ბავშვები გაეცნობიან ანტიკურ ხელოვნებას, ქართული სანახაობების ისტორიას და XX საუკუნის მხატვრებს.

 

მეორე ნაწილი შედგება პრაქტიკული სამუშაოდან. MOMA TBILISI KIDS მიზნად ისახავს ბავშვებს შეასწავლოს:
1) სახვითი ხელოვნების მრავალი საშუალებების გამოყენება;
2) კომპოზიციის აწყობის ძირითადი წესები.

 

წელიწადში ორჯერ გაიმართება პატარა მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა.

 

საგანმანათლებლო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ ყველა ასაკის ბავშვებს.

 

MOMA TBILISI KIDS მუშაობს შაბათ-კვირას.

 

სრული პაკეტის ღირებულება - 10 ლარი.

 

Facebook page

 

0/5
views
1368