დამთავრებულია
Art
გზაჯვარედინი - საქართველოს რელიგიური და ეთნიკური მრავალფეროვნება
X

Distance:
Km

ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ეროვნული მუზეუმის კოლექციებში დაცული 100-მდე ექსპონატი. მათ შორისაა XIX-ХХ საუკუნეებში საქართველოში მოღვაწე მხატვრების ფერწერული ტილოები.

 

ასევე გამოფენილია სხვადასხვა ეთნოსის კოსტიუმები, რელიგიური სიმბოლიკა და ატრიბუტები, რომლებიც საქართველოს რელიგიურ-ეთნიკურ მრავალფეროვნებას და ტოლერანტობის ტრადიციას ასახავს.

 

გამოფენა გაგრძელდება 9 დეკემბრამდე.

0/5
views
182